Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Teylingen

Optimistisch, betrokken en duurzaam

D66 Teylingen: ‘We doen het samen!'

De beleidsarme Begroting 2022 – 2025 laat door een eenmalige Rijksuitkering voor de uitgaven jeugdzorg en Covid-19 een sluitende begroting voor 2022 zien. Echter voor de begrotingsjaren daarna wordt een structureel oplopend tekort tot ca. € 3 miljoen voorzien. Oorzaken hiervan liggen met name in omvangrijke structurele tekorten op de jeugdzorg en korting op de uitkering uit het Gemeentefonds. Bij de behandeling van deze Begroting op 11 november jl., heeft de fractie van D66 Teylingen in haar Algemene Beschouwing drie belangrijke thema’s benoemd: We doen het samen, We laten iedereen vrij, maar niemand vallen en Duurzame en groene leefomgeving.