Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 april 2013

Kort verslag ALV 17 april 2013

Katja Heede, die op de vorige ALV als bestuurslid geïnstalleerd is, wordt geïnstalleerd als penningmeester.

Het besluit om aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 mee te doen, wordt officieel genomen.

Arno van Kempen (vz), Roel van den Berkmortel en Rose Marie Keijzer worden geïnstalleerd als programmacommissie.

De verkiezingscommissie wordt geïnstalleerd en bestaat uit de volgende personen: Ans Bartelink, Katja Heede en Wouter van Teylingen. de profielen voor raadsleden, fractievoorzitter/lijsttrekker en wethouder worden vastgesteld.

De begroting voor 2013 wordt aangepast op de gewijzigde afdracht van de raadsleden. N.a.v. de vorige ALV is het voorstel voor de afdrachtregeling aangepast. De aangepaste voorstel wordt met een kleine wijziging aangenomen.