Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 december 2013

Presentatie verkiezingsprogramma

Op zaterdag 14 december heeft D66 Teylingen haar verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode gepresenteerd. De presentatie vond plaats tijdens het maandelijkse politiek café van D66 Teylingen in café De Voogd in Sassenheim.

Duurzaamheid, zorg & welzijn, onderwijs en realisme staan centraal in het verkiezingsprogramma van D66 Teylingen. D66 vindt dat duurzaamheid binnen de gemeente een vanzelfsprekendheid moet worden. Duurzaamheid betekent zonnepanelen, geen zwerfafval, laadpalen voor electrische auto’s, minder uitstoot en fairtrade. Maar duurzaamheid is meer. Zo vindt D66 Teylingen het bijvoorbeeld ook belangrijk dat leegstaande winkels en braakliggende terreinen nuttig worden gebruikt.

Met de extra taken die de gemeente er als gevolg van de decentralisaties op het sociale terrein in de komende raadsperiode bij krijgt, neemt uiteraard ook zorg & welzijn een prominente plaats in het programma in. Zo ondersteept D66 in haar programma het belang van aandacht en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Onderwijspartij D66 is voorstander van Brede Scholen met extra’s als sportmogelijkheden na schooltijd. In haar plannen en ideeën blijft de partij ook realistisch. Ze sluit haar ogen niet voor de economische crisis. D66 Teylingen is dan ook van mening dat bijvoorbeeld subsidie verdiend moeten worden. Subsidie niet om wie of wat je bent, maar om wat je doet.

Met de vaststelling van het verkiezingsprogramma in de ledenvergadering en de officiële overhandiging van het programma aan het bestuur zit het werk van de programmacommissie er op. Arno van Kempen, voorzitter van de commissie, is trots op het resultaat. “Het verkiezingsprogramma van D66 Teylingen voor de komende raadsperiode mag er zijn”,  aldus Van Kempen. “Het is een programma voor Teylingen, maar met ruim oog voor de regio, met name de Bollenstreek. Tijdens het schrijven is er dan ook continu contact en afstemming geweest met de D66-afdelingen in de Bollenstreek.”

Bestuurslid Roel van den Berkmortel is eveneens zeer tevreden met het resultaat. Hij geeft aan ook erg blij te zijn met de actieve inbreng die vele leden tijdens het opstellen van het programma hebben gehad. Lijsttrekker Rose Marie Keijzer staat te popelen met het programma aan de slag te gaan. “De afgelopen periode hebben we veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Het kan en moet beter. Samen met een groep enthousiaste kandidaten en dit programma in de hand, gaan we er voor.”