Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 januari 2014

Regionale nieuwjaarbijeenkomst

Teylingen en D66 Teylingen speelden een prominente rol tijdens een regionale nieuwjaarbijeenkomst van D66, zaterdag 11 januari in Noordwijk.

Stichting Beheer Park Overbosch was genomineerd voor de provinciale D66 duurzaamheidsprijs en lijsttrekker Rose Marie Keijzer oogste gejoel en applaus met haar 30-seconden-speech over het lokale verkiezingsprogramma. Keijzer werd ook nog eens benoemd als lid van de commissie die het provinciale verkiezingsprogramma. Arno van Kempen van D66 Teylingen trad op als spreekstalmeester. Kortom: Teylingen stond op de kaart.

Helaas ging de duurzaamheidsprijs aan Teylingen voorbij. Die ging naar een aardwarmteproject uit Pijnacker/Nootdorp. Overbosch zat wel bij de drie finalisten en oogstte lof omdat het het enige project was dat volledig met vrijwilligers draait.

De 30-seconden speech van Keijzer onderscheidde zich van de andere korte speeches doordat de D66 ideeën heel concreet en tastbaar op wijkniveau werden neergezet.