Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 april 2015

D66 stelt vragen over voortgang huisvesting asielzoekers

Door de onrustige situatie in de wereld blijft het aantal asielzoekers in Nederland toenemen. Van de ca. 25.000 bewoners van Nederlandse asielzoekerscentra wacht de helft op een huis binnen een gemeente. De komende zes maanden komen er naar verwachting nog ca. 13.000 vluchtelingen bij die op zoek zijn naar een woning. Nadat een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft gekregen wijst het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ieder halfjaar asielzoekers toe aan een gemeente. Gemeenten moeten vervolgens voor passende woonruimte zorgen. In de gemeente Teylingen bestaan binnen bepaalde categorieën (sociale) huurwoningen voor ingeschreven woningzoekenden lange wachttijden voor toewijzing, oplopend tot vele jaren.

Op 3 oktober 2014 heeft D66 vragen gesteld met betrekking tot het aantal aan de gemeente Teylingen toegewezen asielzoekers en de mogelijkheden tot huisvesting. Op 28 oktober heeft het college deze vragen beantwoord. Naar aanleiding van de beantwoording heeft de D66-fractie enkele vragen gesteld over de voortgang van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Via onderstaande link zijn de door D66 gestelde vragen te bekijken:
Schriftelijke vragen D66 – Voortgang huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning