Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 maart 2016

Politiek café over duurzaamheid

Elke tweede zaterdag van de maand houdt D66 Teylingen een politiek café. Het politiek café van 12 maart stond in het teken van duurzaamheid. Wethouder Arno van Kempen lichtte de onlangs in de Raad vastgestelde duurzaamheidsagenda toe. De ambitie van Teylingen is om in 2030 volledig duurzaam te zijn. De duurzaamheidsagenda geeft de invulling van deze ambitie voor de periode 2016-2018. In de duurzaamheidsagenda worden vier belangrijke trends op gebied van duurzaamheid onderscheiden:

 1. Circulaire economie; deze trend vormt een steeds sterkere ontwikkeling naar een economisch systeem waarin producten en grondstoffen steeds weer hergebruikt worden. De ontwikkeling richt zich op een combinatie van technologische verandering en een andere rolverdeling tussen consument en producent.
 2. Marge naar mainstream; duurzaamheid is veranderd van bijzaak naar hoofdzaak. Deze trend is bij organisaties een grote drager voor de versnelling van duurzame ontwikkeling.
 3. Energieke samenleving; mensen nemen steeds meer het heft in eigen handen, wachten niet op de overheid en bedrijven maar gaan zelf op zoek naar duurzame kansen.
 4. Sturen op condities; De rol van de overheid is veranderd. In plaats van hard sturen met wetten en regels krijgt de overheid steeds meer een rol bij het creëren van condities waarmee duurzame ontwikkeling aangejaagd wordt.

Op basis van deze trends en de ambitie zijn in de duurzaamheidsagenda acties beschreven waarmee invulling aan duurzame ontwikkeling wordt gegeven. De wethouder gaf vervolgens concrete voorbeelden van maatregelen die als gerealiseerd zijn en maatregelen die binnenkort in gang gezet zullen worden:

Reeds gerealiseerde maatregelen in uitvoering:

 • Opstellen duurzaamheidsagenda 2016 – 2018 Teylingen bouwt waarde
 • Invoering paragraaf duurzaamheid op alle college- en raadsstukken
 • Duurzaamheid is standaard criterium bij inkoop- en aanbestedingsprocessen door de gemeente
 • Toepassing van het begrip duurzaamheid ook in het sociaal domein (daar dan meer in de betekenis van houdbaarheid)
 • Vervangen traditionele straatverlichting door LED-verlichting
 • Andreasschool = school met 0 op de meter. Eerste in Nederland, RTL 4 heeft hier een item van gemaakt
 • Toepassing vergaande duurzaamheidsmaatregelen bij realisatie Kloppend Hart Warmond
 • Toepassing vergaande duurzaamheidsmaatregelen bij basisschool De Springplank, o.a. warmte/koudeopslag
 • Uitbreiding budget (met 5 ton, in totaal ca 1 mln) en verbreding toepasbaarheid (verhoging te lenen bedrag van 10.000 naar 25.000) duurzaamheidsleningen i.v.m. succesvolle toepassing ervan
 • Ondersteunend beleid elektrische laadpalen (meer dan 20 openbare laadpalen in Teylingen neergezet; beleid zal worden geïntensiveerd)
 • Extra aandacht geven aan duurzaamheid d.m.v. communicatie (website, Teylinger, twitter, etc)
 • Nieuw leven geblazen in repair café Voorhout (niet alleen repareren kapotte apparatuur, maar ook ontmoetingsfunctie jong en oud, geven van cursussen e.d.)
 • Teylingen Fairtradegemeente. Opnieuw met vlag en wimpel geslaagd. Trias = eerste kinderopvang in Nederland met Fairtradetitel
 • Social return on investment bij inkoop en aanbesteding. Nog niet over gehele linie, is wel voorzien breed in te voeren rond de zomer
 • Verdere verbetering gescheiden inzameling huishoudelijk afval. Binnenkort start participatietraject met inwoners Teylingen
 • Actieve deelname aan Duurzaamheidsprijs Bollenstreek
 • Samen met Hoogheemraadschap realiseren van een duurzame afvalwaterketen

Maatregelen die de komende periode in gang gezet/gepresenteerd zullen worden:

 • Duurzaamheidsverslag 2015
 • Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsagenda voor deel 2016
 • Realiseren samenwerkingsverband met gemeente Haarlemmermeer op gebied van circulaire economie
 • Introduceren principe circulaire economie bij inkoop en aanbesteding door gemeentelijke organisatie
 • Onderzoek naar vergroening van gemeentelijke belastingen
 • Introduceren groene bouwleges (hoe duurzamer het bouwproject, hoe lager de leges)
 • Onderzoek naar realiseren zonneweide met zonnepanelen voor energievoorziening openbare verlichting Teylingen
 • Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt over verduurzaming van zowel nieuwe als bestaande voorraad
 • Toepassing van Gemeentelijke Praktijkrichtlijn 7 als ondergrens bij alle nieuwe bouwinitiatieven (vanaf 1 woning)
 • In natuurbeleid van gemeente Teylingen zal biodiversiteit een centrale rol spelen
 • Het parkeerdek bij station Sassenheim zal een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen gaan bevatten. Bijvoorbeeld naast aanleg 2 elektrische laadpalen tevens aanleg infrastructuur voor nog eens 18 palen