Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 18 februari 2017

D66 in gesprek met….

Op zaterdag 18 februari ging D66 Teylingen de straat op in Voorhout en Sassenheim om goede ideeën te verzamelen voor Nederland. In het kader van de landelijke D66-actie “in gesprek met”, vulden Teylingers tekstwolken met hun ideeën en suggesties voor de politiek. De inhoud van de tekstwolken wordt doorgegeven aan Den Haag. Waar mogelijk wordt de input ook meegenomen in het lokale verkiezingsprogramma.

In korte tijd werd een groot aantal tekstwolken ingevuld. Circa 30% van de ideeën had betrekking op de zorg, met accent op de ouderenzorg. Die moet echt beter. Daarnaast was er een opvallende hoge score – eveneens circa 30% – aan opmerkingen over de manier waarop mensen tegenwoordig met elkaar omgaan. Verzoeken om meer respect, minder korte lontjes, meer solidariteit, hulpvaardigheid en menselijkheid. “Heel opvallend”, zegt D66 fractievoorzitter Keijzer, “het lijkt erop dat mensen meer dan genoeg hebben van de ikke-eerst-cultuur en de respectloze onderlinge omgang. Men is de verharding en de verruwing van de maatschappij kennelijk zat. Heel inspirerend deze resultaten.”

Op de tekstwolkjes werd verder veel aandacht gegeven aan onderwijs. Zo was er een idee om kwalitatief hoogstaand sportonderwijs te realiseren. Ook het onderwerp duurzaamheid kwam veel terug. Iemand wilde weggebruikers en uitkeringsgerechtigden inzetten om zwerfafval op de snelwegen te gaan opruimen. Weer een ander wilde graag getijden (elektriciteits)centrales realiseren.
Ook voor de politici zelf waren er duidelijke boodschappen. Zo riepen de tekstwolkjes op tot meer onderling respect, meer en frequenter contact met de kiezers en meer concreetheid. Een enkeling gaf aan dat D66 toe was aan een andere lijsttrekker en een andere fractievoorzitter in de tweede kamer.

D66 Teylingen verzamelt uw ideeën specifiek over onderwijs ook nog op een andere manier. Op de website https://teylingen.d66.nl/onderwijs kunt u tot 6 maart een enquête over het onderwijs invullen.