Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 december 2017

Presentatie Verkiezingsprogramma 2018-2022

Tijdens het politiek café van zaterdag 9 december in Ons Genoegen in Voorhout heeft voorzitter Katja Heede het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van D66 Teylingen met als titel ‘Optimistisch, Betrokken en Duurzaam’ officieel aan lijsttrekker Fred Koot overhandigd. In de kern gaat het over ‘zorg en welzijn’, ‘groene en leefbare omgeving’, ‘gevarieerd wonen en werken’, ‘innovatieve en duurzame welvaart’.

Katja Heede is trots op het programma en bedankte iedereen zeer hartelijk voor de inzet. D66-lijsttrekker Fred Koot ziet een prima basis om enthousiast de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan en Teylingen de komende jaren wederom als coalitiepartner stabiel te besturen.

Het D66-verkiezingsprogramma heeft mede inhoud gekregen door bijdragen van inwoners, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en verenigingen uit Teylingen en de regio Duin- en Bollenstreek.

Het programma is opgesteld volgens vijf rode draden:

1. Aandacht voor de menselijke maat:
D66 legt de nadruk op preventie en het leveren van maatwerk voor wie extra zorg, begeleiding en ondersteuning nodig heeft.

2. Teylingen, levendig en gastvrij:
De partij zet zich in voor een duurzame en groene leefomgeving waarin inwoners zich prettig en veilig voelen en kunnen genieten van kunst, cultuur, moderne sportvoorzieningen en natuur.

3. Wonen, werken en ondernemen in bruisend Teylingen:
Bouwen van betaalbare en duurzame woningen voor alle doelgroepen. D66 wil aan bereikbaarheid, winkels en werk in de directe omgeving extra aandacht besteden.

4. Oog en oor voor een innovatieve en duurzame toekomst:
De beleidsdoelstelling Teylingen duurzaam 2030 vergt extra investeringen. Voor D66 gaat het hierbij naast de inrichting van wijken, ook om groen, afvalscheiding, innovatief ondernemerschap en maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

5. En dit kan natuurlijk niet zonder….:
Intensieve regionale samenwerking met gemeenten in de regio, een sluitende begroting en het actief betrekken van inwoners en bedrijven bij het maken van beleidskeuzes. D66 wil komende raadsperiode een proef uitvoeren met een burgerbegroting.

 

 

 

 

 

 

Het verkiezingsprogramma is via deze link te vinden.