Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 april 2018

Coalitiebesprekingen

De VVD heeft als grootste partij van de gemeenteraad van Teylingen het initiatief genomen om mogelijke coalities te verkennen. Op maandag 26 en dinsdag 27 maart heeft de VVD fractie daartoe verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad van Teylingen (te weten CDA, Trilokaal, D66, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie).

De uitkomst van deze informatieronde is dat de VVD verder wil met Trilokaal en D66. De vertegenwoordigers van Trilokaal en D66 hebben, in overleg en afstemming met de eigen fractie, positief gereageerd op de uitnodiging van de VVD om na Pasen gedrieën verder te verkennen en te onderhandelen om tot een breed gedragen en haalbaar bestuursakkoord te komen.