Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 mei 2018

Denk mee met het concept raadsprogramma

Denk mee met het concept raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen 2018-2022’ via https://www.vitaalteylingen.nl/

Het concept raadsprogramma van VVD, Trilokaal en D66 is klaar. In het programma staat wat de coalitie de komende vier jaar wil bereiken. Het bestaat uit vijf thema’s: Prettig Wonen, Sociaal en Zorg, Ondernemen, Duurzaamheid en Modern Bestuur.

Mist u iets? Bijvoorbeeld een onderwerp waar de gemeente de komende vier jaar volgens u mee aan de slag moet? De coalitiepartijen horen dat graag van u! Geef uw suggesties uiterlijk 20 mei door via www.vitaalteylingen.nl.

De coalitiepartijen gebruiken uw inbreng om het raads- of collegeprogramma waar mogelijk te verbeteren. Uw inbreng wordt meegenomen naar een workshop met raadsleden op 22 mei. Daarna wordt het raadsprogramma aangepast. De aangepaste versie wordt 31 mei besproken in de gemeenteraad.

Het concept raadsprogramma gaat vooral in op de vraag WAT de coalitie wil bereiken. Het HOE is aan het College. Het HOE wordt direct na vaststelling van het raadsprogramma uitgewerkt in een Collegeprogramma. Ook dat gebeurt in overleg met betrokken inwoners, bedrijven en organisaties uit Teylingen.