Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 juni 2018

Kort verslag Algemene AfdelingsVergadering 21 juni 2018

Twee concept moties voor het D66 congres over CO2 opslag en zwerfafval worden besproken.

Er vindt een korte aanzet voor een evaluatie van de GR2018 plaats. Een commissie bestaande uit Fred Koot, Katja Heede, Tim Hartvelt en Wouter van Teylingen gaan verder met de evaluatie en presenteren het resultaat op de AAV in november.

De Permanente Campagnecommissie krijgt extra hulp en start na de zomervakantie weer op.

Sanjin Nabuurs wordt formeel geïnstalleerd als lid van de Kascommissie als opvolger van Bart van der Ploeg.

De afrekening van 2017 wordt goedgekeurd en de begroting voor 2019 wordt vastgesteld.