Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 oktober 2018

Politiek café met kandidaten Provinciale Staten

In maart 2019 gaan we naar de stembus voor de Provinciale Staten-verkiezingen. Een goede aanleiding voor D66 Teylingen om een aantal D66-kandidaten de gelegenheid te geven zich tijdens het maandelijkse politiek café voor te stellen aan de D66 leden uit Teylingen en omliggende gemeenten.

De onlangs herkozen fractievoorzitter van D66, Ria Oosterop, vertelde kort iets over het werk van de Provincie. Deze houdt zich veelal bezig met de ruimtelijke ordening in de provincie. Voor D66 zijn daarbij de thema’s groen en energie belangrijk, wat onder andere heeft geleid tot uitbreiding van fietspaden, de ontwikkeling van de warmterotonde en getijdencentrale. Werkbezoeken zijn voor de D66 statenleden een goede manier om kennis op te doen en invloed uit te oefenen.

Iedere kandidaat hield een kort praatje over motivatie en belangrijke thema’s:

Voor Brigit de Klerk is een veilige leefomgeving belangrijk. Zorgvuldig omgaan met de verdeling van de in Zuid-Holland schaarse ruimte en dus goed nadenken over zaken als fabrieken en vliegvelden. Brigit wil vooral de stem van de kleinere gemeenten in de provincie Zuid-Holland worden.

Ton van Rijnberk heeft veel ervaring als bestuurder in diverse gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en wil daarmee de streek (weer) vertegenwoordigen. Hij noemt o.a. de energietransitie, verkeer en het belang van de Greenport Duin- en Bollenstreek (versterking van de bollen, de bloemen en het toerisme). Tons drive zit vooral in samenwerken en verbinding met andere (maatschappelijke) partijen zoeken.

Voor Kirsten Wilkeshuis is de provincie belangrijk vanwege het ruimtelijk aspect. Zij wil verantwoordelijkheid nemen, vooral voor duurzaamheid, waar ontzettend veel moet gebeuren.  Zelf werkzaam in de energiesector heeft zij op dit gebied veel kennis en ervaring, maar de wijsheid niet in pacht. Samen optrekken met de inwoners en andere partijen is voor haar dan ook heel belangrijk.

Jeroen Heuvelink komt uit Lansingerland. Zijn passies liggen bij jeugd/onderwijs en de spannende opgave op het gebied van duurzaamheid/schone leefomgeving. Voor dit laatste onderwerp kan hij van betekenis zijn in de provinciale staten. Ruimtelijke besluiten over bijvoorbeeld windmolens in het open landschap in relatie tot boeren en bollenvelden vragen wat hem betreft om in gesprek gaan met elkaar.

In de discussie die hierna volgde werden voor de streek belangrijke onderwerpen besproken zoals woningbouw, natuurbehoud en vergroening, hoogwaardig openbaar vervoer en de uitbreiding  van Schiphol.

Het was een interessante bijeenkomst voor het uitwisselen van gedachten en meningen tussen de leden van D66 uit de Duin- en Bollenstreek en de kandidaten voor de Provinciale Staten en een uitstekende manier om kennis te maken met het werk van de Provincie.