Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 januari 2019

Met het ‘Het Beste Idee’ doet iedereen mee in Teylingen.

Het beste idee van Teylingen

Het Beste Idee is een prachtig voorbeeld van hoe onderdelen in het sociaal domein elkaar kunnen versterken. Sportverenigingen die nadenken hoe ze met gebruikmaking van hun faciliteiten en vrijwilligers iets kunnen doen voor anderen in de samenleving. Anderen, die het wat minder makkelijk hebben. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben. Maar ook omdat zijzelf of hun ouders lidmaatschap van een sportvereniging niet kunnen betalen. Op de avond van Het Beste Idee hebben acht sportverenigingen acht prachtige ideeën gepresenteerd, hoe ze iets kunnen doen voor die inwoners. Zo worden prachtige verbindingen gelegd tussen sporten en kleurrijke initiatieven voor mensen, die een steuntje kunnen gebruiken. Daar ben ik ze enorm dankbaar voor.

Naast de sportverenigingen, ben ik ook trots op de Rabobank. Zij schonken op deze avond een cheque van €2.500 aan de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld is in het Teylingse armoedebeleid ingeschakeld om leerlingen van minder draagkrachtige ouders bij te staan als zij niet in staat zijn boeken, laptops of andere leermiddelen te kopen. Deze kinderen kunnen via het armoedebeleid trouwens ook een bijdrage krijgen via het Jeugdfonds sport en cultuur om aan sport en/of cultuur mee te doen. De gemeente Teylingen draagt dan ook daar financieel bij. “Iedereen doet mee” staat centraal in ons beleid. Zo ook bij alle acht ‘beste ideeën’. En zo is de cirkel mooi rond!

Arno van Kempen
Wethouder Teylingen