Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 juni 2019

D66 steunt integrale visie Groot Seminarie Warmond

D66 steunt de integrale visie voor het Groot Seminarie in Warmond. Bij monde van fractievoorzitter Fred Koot heeft D66 in de raadsvergadering van 25 april 2019 aangegeven dat D66 akkoord is met HET door het college van B&W opgestelde raadsvoorstel ‘Visie Groot Seminarie’. Wel heeft D66 om een amendement op dit raadsvoorstel in te dienen. Dit met als doel het college aanvullende kaders bij de uitwerking en uitvoering van de visie mee te geven waar het gaat om belangrijke zaken als:

  • Landschap
  • Cultuurhistorie
  • Groen (i.c. bomen)
  • Verkeerscirculatie
  • Parkeren
  • Openbare toegankelijkheid
  • Woningbouw volgens de norm 1/3 sociaal huur/koop, 1/3 midden huur/koop en 1/3 duur koop
  • Openbaar vervoer en
  • Integrale projectbenadering.

Helaas is dit amendement niet door voldoende partijen gesteund. Uiteindelijk is het originele raadsvoorstel ongewijzigd aangenomen. Het college gaat nu in samenwerking met de projectontwikkelaar de visie vertalen in concrete plannen. Deze worden vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd en zullen door D66 worden getoetst aan de in ons amendement opgenomen kaders. Met als uiteindelijk resultaat een prachtige wijk, aansluitend op het beschermd dorpsgezicht van Warmond en de groene omgeving van Het Groot Seminarie.

Aviodrome 1948

 

 

Thema

Wonen

Plezierig wonen gaat verder dan de woning zelf. Het is ook van belang dat er voldoende groen in de wijk is, dat het er schoon en veilig is, dat kinderen er kunnen spelen en er voorzieningen in de buurt zijn.

Lees meer