Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 juli 2019

Stand van zaken visie op Ruïne van Teylingen

Onlangs heeft in de Raad de commissie Welzijn zich gebogen over de toekomst van de Ruïne van Teylingen. Dit project speelt al vanaf 2012 en deze coalitie heeft er dan maar ook de vaart in gezet. Op 11 juli zal de raad haar goedkeuring geven aan de voorgenomen plannen. Deze plannen bestaan uit een zogenoemde ‘backbone’ (iets waar iedereen het over eens is) met drie onderdelen en daarover een vijftal zogenoemde ‘ribben’ waar meer discussie over was en waarover de raad nu ook een richting gaat bepalen. Hieronder schets ik beide onderdelen.

De backbone bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Het concept van “Ruïne-tuin” of “Tuinen van de Ruïne” is de basis voor verdere ontwikkeling(en) van de Ruïne van Teylingen.
  2. Voor de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen richten we ons op de inwoners van Teylingen, de regiorecreant en de nationale toerist.
  3. Voor de ontwikkeling voor de Ruïne van Teylingen richten we ons op een jaarrond cultureel en toeristisch aantrekkelijk aanbod voor Teylingen en de streek met de Ruïne van Teylingen als voorbeeld.

De vijf ribben zijn de volgende:

  1. Het evenemententerrein en het zogenaamde Westerbeek terrein worden bij de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen betrokken.
  2. Voor wat betreft educatie, informatie en de museumfunctie worden aan de Stichting Monumenten Bezit en mogelijke andere initiatiefnemers geen extra kaders meegegeven.
  3. Voor het organiseren van evenementen worden de huidige kaders overgenomen, zoals vastgelegd en verwoord in de huidige bestemmingsplanregels.
  4. Een horecafunctie wordt toegestaan, mits deze horeca passend is bij de cultuurhistorische bestemming.
  5. In de Donjon zal een 1e verdieping worden geplaatst, zo mogelijk in combinatie met een uitkijkpunt.

Tijdens de behandeling in de commissie Welzijn is er nog een extra besluitpunt toegevoegd:
Bij de verdere uitwerking en invulling van het project Ruïne van Teylingen kan alleen gemotiveerd worden afgeweken van de duurzaamheidseisen en duurzaamheidswensen (waaronder sociale duurzaamheid) conform het beleid en de ambities van de gemeente Teylingen.

Als de Raad op 11 juli positief heeft besloten, start de uitwerking van de businesscase. Het voornemen is om deze aan het eind van dit jaar aan de raad aan te bieden.

Arno van Kempen
Wethouder gemeente Teylingen

Thema

Kunst en Cultuur

D66 wil culturele initiatieven en activiteiten speciaal voor en door de inwoners van buurten en wijken meer ondersteunen. D66 vindt het belangrijk dat iedereen van cultuur kan genieten, jong en oud.

Lees meer