Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 december 2019

Motie: ‘Vergoeding voor transport en opvang van gewonde wilde dieren in Teylingen’

Motie: ‘Vergoeding voor transport en opvang van gewonde wilde dieren in Teylingen’

In de raadsvergadering van 31 oktober jl. is de D66 motie ‘Vergoeding voor transport en opvang van gewonde wilde dieren in Teylingen’ aangenomen.

Uitgangspunt van de motie is dat D66 vindt dat alle dieren in Teylingen, huis-, zwerf- en wilde dieren, geholpen moeten kunnen worden door de dierenambulance. Zo snel mogelijk als er een melding binnenkomt via inwoners, politie, brandweer of ambtenaar, om de dieren te helpen, om dierenleed te besparen en eventuele gevaren in de openbare ruimte te voorkomen.
De dierenambulance heeft bij de gemeente Teylingen aangegeven dat zij kampen met een financieel exploitatietekort. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat het transport en de opvang van gewonde wilde dieren door diverse gemeenten niet vergoed wordt. Dat de dierenambulance bij de gemeente aanklopt is niet vreemd. Immers, de gemeente vergoedt ook de kosten voor hulp aan huis- en zwerfdieren wanneer de eigenaar niet bekend is. Het is echter niet de taak van gemeente, maar van de provincie om dit te vergoeden.

Tijdens de commissievergadering in oktober heeft wethouder van Kempen aangegeven dat hij in gesprek gaat met de dierenambulance over de kosten van hulp aan gewonde, huisdieren die niet opgenomen kunnen worden in dierenasiel Stevenshage, zoals slangen en schildpadden.
Nu de motie in de raad is aangenomen zal de wethouder samen met de verantwoordelijke wethouders in het werkgebied van Dierenambulance & Vogelasiel Leiden (Leiden, Leiderdorp, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) de vergoeding voor het vervoer van wilde dieren bij de provincie aanhangig gaan maken en hen aanspreken op hun wettelijke taak. Tevens zal hij de provincie vragen beleid te ontwikkelen en een coördinerende rol op zich te nemen.
Ondanks het feit dat het geen gemeentelijke taak is, stelt de gemeente Teylingen toch eenmalig een bedrag van Euro 4.000,00 ter beschikking om Dierenambulance & Vogelasiel Leiden financieel voor het jaar 2019 te compenseren voor het transport en opvang van in Teylingen aangetroffen gewonde wilde dieren.