Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 januari 2020

Motie ‘Meer groen in woonwijken, dorpscentra en -entrees’

Motie ‘Meer groen in woonwijken, dorpscentra en -entrees’

De gemeente Teylingen beschikt over een drietal prachtige parken, Het Overbosch, Park Rusthoff en het Bos van Krantz. Parken waar veel inwoners, jong en oud van genieten. D66 is van mening dat, ondanks de aanwezigheid van deze drie parken, er meer geïnvesteerd kan worden in het vergroenen van onze wijken.

D66 heeft in oktober 2018 gepleit om als gemeente meer te investeren in het groen in onze wijken. De motie ‘Aanmelden partnergemeente Tiny Forest’ is helaas niet aangenomen door de gemeenteraad. Wat is ook alweer een Tiny Forest? Dit is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. De zeer dichte beplanting stimuleert de biodiversiteit en daarmee de gezondheid van mens, dier en plant. De juiste bosbodem zorgt voor een snelle groei van de boompjes. Deze bomen zorgen uiteindelijk voor een verbetering van de luchtkwaliteit, verminderen hittestress en vergroot de waterbergingscapaciteit.

Een Tiny Forest komt er helaas (nog) niet, maar D66 blijft zich inzetten voor meer groen in onze wijken en de bevordering van biodiversiteit in onze gemeente. In november 2018 is onze motie ‘Meer groen in woonwijken, dorpscentra en -entrees’ wel aangenomen. D66 blijft dit onderwerp onder de aandacht brengen en heeft in november 2019 vragen gesteld over de afname van leefgebied van diverse vogelsoorten in Voorhout. Naar aanleiding van deze vragen zullen wij ons gaan richten op een betere visie en beleid om afname van vogels en andere diersoorten tegen te gaan.