Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 mei 2020

D66 Teylingen en Fred Koot gaan eigen weg

Zondag 3 mei werd bekend dat Fred Koot de fractie van D66 in de gemeenteraad van Teylingen verlaat en verder gaat als onafhankelijk raadslid.

In een gezamenlijk verklaring  geven de D66 fractie en Fred Koot als voornaamste reden aan dat hun individuele ambities voor de tweede helft van deze raadsperiode te ver uiteenlopen. De laatste maanden is door fractie, bestuur en ook anderen veel energie gestoken om de verschillen in ambities te overbruggen en deze ‘scheiding’ te voorkomen. Helaas zonder resultaat. D66 Teylingen betreurt het dat Fred zijn zetel niet aan de partij teruggeeft en als onafhankelijk raadslid doorgaat.

Bart van der Ploeg, fractievoorzitter, en Edith Alkemade, raadslid blijven zich de komende jaren op de hun kenmerkende optimistische en betrokken wijze inzetten voor de realisatie van het Raadsprogramma. Zij doen dat in goede samenwerking met de fracties van de andere partijen in de Raad en met het college. Het bestuur ondersteunt hen hierbij van harte. Veel van de ideeën waarmee D66 Teylingen destijds de verkiezingen zijn ingegaan, zijn vertaald in concrete acties om van Teylingen die vitale gemeente te maken waar het goed wonen, werken en recreëren is. En dat is in deze tijden een doelstelling die er wezen mag.

De keuze van Fred Koot om als onafhankelijk raadslid verder te gaan, betekent ook dat hij geen lid meer kan zijn van D66. Fred heeft zich vele jaren met veel energie ingezet voor D66 Teylingen. In de Raad en in de afdeling. Het past om op deze plaats daar onze waardering voor uit te spreken. Het is erg jammer dat deze samenwerking zo heeft moeten eindigen.