Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 oktober 2020

Meerderheid raad wil niet verder met Meermaker Teylingen

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft door middel van een motie op 28 september jl. het college opgeroepen  te stoppen met Meermaker Teylingen. Meermaker is een investeringsfonds van Gemeente Teylingen voor duurzame projecten die een duwtje in de rug nodig hebben. Ook is het een informatiepunt voor inwoners, bedrijven en organisaties. De motie van D66 Teylingen om alleen de financiering taak van innovatieve duurzaamheidsprojecten stop te zetten, maar wel de overige taken voort te zetten, heeft het helaas niet gehaald (10 stemmen voor, 14 tegen).

Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van D66 en Trilokaal in januari 2017, is Meermaker Teylingen op 1 maart 2019 aan de slag gegaan. Het doel was om als gemeente samen met ondernemers, inwoners, koplopers en belanghebbenden te bouwen aan een duurzaam Teylingen. Er is toen specifiek gekozen  voor een organisatie met een vrije  en onafhankelijke rol, die buiten de ambtelijke organisatie om functioneert..,.

Ieder kwartaal ontvangt de gemeenteraad rapportages van Meermaker. Helaas hebben we na 1 ½ jaar moeten concluderen dat het investeringsfonds nog geen projecten heeft opgeleverd. D66 vreest dat met het stopzetten van Meermaker veel kennis, een groot opgebouwd netwerk en de continuïteit van lopende activiteiten verloren zullen gaan. Dit betekent in onze ogen een forse achteruitgang van onze ambities op het gebied van duurzaamheid.

Het college zal nu inventariseren of er bestaande activiteiten en/of lopende zaken zijn die door kunnen lopen na 1 januari 2021 en  een voorstel hiervoor naar de gemeenteraad sturen.