Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

D66 Teylingen kiest voor duurzaam investeren en behoud voorzieningen

Donderdag 5 november jl. heeft de Teylingse gemeenteraad de begroting 2021 – 2024 behandeld en goedgekeurd.

Net als alle andere partijen keek D66 met de nodige bezorgdheid uit naar de begroting 2021 – 2024. Krijgen wij deze door de gevolgen van de Coronacrisis wel sluitend?  Tijdens de kadernota behandeling in juni jl. hebben wij samen met onze coalitiepartners Trilokaal en VVD het college een aantal suggesties voor de begroting uitwerking meegegeven. Aan de hand van dit zogenaamde ‘Kompas’ is het college met de ambtenaren voortvarend aan de slag gegaan.

Op basis van alle vooraf afgegeven signalen waren wij voorbereid op een begroting met een aanzienlijk tekort. Gelukkig heeft het college manieren gevonden een min of meer sluitende begroting 2021 te presenteren. Zo wordt een inhaalslag gemaakt om de Onroerend zaakbelasting en Forensenbelasting meer in lijn met de uitstekende voorzieningen in onze gemeente te brengen. Hiermee vangen we twee vliegen in één klap. Namelijk hogere inkomsten én vermindering van de korting vanuit het Gemeentefonds, omdat nu een groter deel van de zogenaamde beschikbare Belastingruimte wordt gebruikt. En ondanks deze OZB-verhoging, blijft Teylingen toch de gemeente met gemiddeld de laagste lasten in onze regio!

Zo is D66 tevreden dat hierdoor niet ingegrepen hoeft te worden in de zorg en de sociale voorzieningen voor de ouderen en kwetsbare inwoners in onze gemeente. Daarnaast kan ondanks de crisis ook geïnvesteerd worden. Zoals bijvoorbeeld in het veiliger maken van de Herenweg in Warmond en de spoorwegovergang Voorhout, nieuwbouwprojecten in zowel Sassenheim, Voorhout als Warmond en investeringen in de openbare ruimte, open overheid, de uitvoering van de drie Centrumvisies en in sportvoorzieningen.

Mede op ons initiatief zijn een aantal moties en een amendement ingediend, die ook allen zijn aangenomen. Zo gaat de gemeente veel meer lokaal en regionaal inkopen, komt budget beschikbaar voor de evaluatie en uitwerking van de Burgerbegroting en wordt de forensenbelasting met hetzelfde percentage verhoogd als de onroerend zaakbelasting.

Na een levendig debat is de begroting 2021 – 2024 met overgrote meerderheid aangenomen.

De D66 fractie wenst het college en de ambtenaren van Teylingen en HLTSamen het komende jaar heel veel succes bij de verdere uitvoering van het Raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen’.

De door onze fractievoorzitter Bart van der Ploeg uitgesproken Begrotingsspeech kunt u hier teruglezen.