Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Pizza & Politics

Donderdag 13 februari in Warmond

Onder het genot van pizza en drankjes gaan we in gesprek over het thema Wonen

Graag nodigen wij je uit om onder het genot van pizza en drankjes samen met onze politici de toekomst van D66 Teylingen vorm te geven. Het onderwerp van deze eerste Pizza & Politics is ‘Wonen’.

De bestaande woonvisie 2015-2020 bereikt haar houdbaarheidsdatum. Daarin stonden, onder de noemer “Goed wonen in Teylingen” vier uitgangspunten centraal:

  • Aandacht voor woonkwaliteit: Wonen in de kernen in plaats van nieuwbouw.
  • Duurzame gemeente: Inzetten op energiezuiniger maken van bestaande woningen.
  • Levensloop vriendelijke gemeente: Inzetten op seniorenmarkt.
  • Betaalbaar en beschikbaar: huur en koop in sociale en goedkope sector.

De vraag is of deze uitgangspunten hun houdbaarheidsdatum inderdaad voorbij zijn en vervangen moeten worden door andere speerpunten voor 2020-2025.

Als je gedwongen wordt te kiezen, waar kies jij dan voor:

  • Duurzame nieuwbouw of verduurzaming bestaande bouw?
  • Woningen voor starters of voor senioren?
  • Woningen ontwikkelen in alle drie dorpen of één dorp tot woondorp maken?

Met deze drie dilemma’s zal de Pizza & Politics avond worden geopend.

Alle input is welkom en wij hopen op een levendige discussie. Dat biedt onze wethouder en fractie houvast en ook input voor toekomstige verkiezingsprogramma’s.

Meld je aan door een mail te sturen naar info@d66teylingen.nl

13 februari

19:00 uur

Bloemistendam 5

Thema

Wonen

Plezierig wonen gaat verder dan de woning zelf. Het is ook van belang dat er voldoende groen in de wijk is, dat het er schoon en veilig is, dat kinderen er kunnen spelen en er voorzieningen in de buurt zijn.

Lees meer