Steun ons en help Nederland vooruit

Arno van Kempen

wethouder

59 jaar

Warmond

Portefeuille wethouder

Jeugdhulp, welzijn, zorg, werk, inkomen, volksgezondheid, onderwijs, sport, kunst, cultuur, erfgoed, monumenten, Ruïne van Teylingen.

In mei 2018 ben ik begonnen aan mijn tweede periode wethouderschap in het sociaal domein. Mijn ambities daarin zijn talrijk, de meest in het oog springende zijn:

  • Jeugdhulp: zorgen dat de zogenoemde transformatie (verbeteringen in de samenwerking tussen zorgaanbieders en het efficiënter maken van de jeugdhulp) een versnelling krijgt
  • Wmo: extra aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg
  • Werk en inkomen: zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame arbeidsrelatie kunnen aangaan
  • Toegang tot zorg en welzijn: zo laagdrempelig mogelijk en zo eenvoudig mogelijk te vinden
  • Ruïne van Teylingen: een keus maken in welke vorm deze parel van onze gemeente zal worden ontwikkeld.

 

Meer van Arno van Kempen