Steun ons en help Nederland vooruit

Bart van der Ploeg

raadslid

57 jaar

Voorhout

In 1961 geboren in Voorhout, hier opgegroeid en met zeer veel plezier, samen met mijn vrouw Jacquelien en zoon Jasper, wonend. Een mooi, groen en rustig dorp midden in de Randstad met de belangrijkste voorzieningen dichtbij.

Na afronding van de HEAO-studie Commerciële Economie en het voldoen aan dienstplicht ben ik van 1985 tot 2010 in diverse (commerciële) functies bij KPN werkzaam geweest. Gedurende deze periode een universitaire studie bedrijfskunde, een managementopleiding  en de Post HBO-opleiding Professional Trainer/Coach afgerond. Momenteel ben ik actief als adviseur Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast begeleid ik namens Stichting Bedrijf & Samenleving in Haarlem jongeren die dreigen zonder startkwalificatie het onderwijs te verlaten, ben regiospinner voor Stichting Urgenda en procesbegeleider voor duurzame ondernemers bij Duurzom.

Als inwoner van de gemeente Teylingen ben ik trots op de kwaliteit van de dienstverlening en de voorzieningen die hier geboden worden. Door de mindere economische en financiële omstandigheden, en nieuwe verantwoordelijkheden zoals vanuit de Wmo en jeugdzorg die op de gemeente afkomen, moeten de komende jaren belangrijke keuzes gemaakt worden. Samen met mijn D66 collega’s en door het actief betrekken van inwoners, bedrijven en instellingen wil ik als raadslid zoveel mogelijk de voorzieningen op peil proberen te houden. Wat mij betreft lokaal wat lokaal kan en regionaal als dit financieel, kwalitatief en organisatorisch beter is. Belangrijk voor mij is dat wie kan participeren dit ook doet en dat hulp en ondersteuning vanuit de gemeente of andere organisaties/ instellingen beschikbaar is voor wie dit echt nodig heeft.

De afgelopen jaren zijn binnen gemeente Teylingen een aantal duurzaamheid initiatieven genomen en projecten gestart. Ik wil mij als raadslid namens D66 ervoor inzetten dat duurzaamheid de prominente aandacht in het gemeentelijk beleid en de bedrijfsvoering krijgt die het verdient. Dat het geformuleerde beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In voor burgers en bedrijven herkenbare en aansprekende maatregelen.

Duurzaamheid is voor mij niet alleen energie en zonnepanelen. Maar ook duurzame financiën en bedrijfsvoering, goed en stabiel bestuur, kwalitatief goede (sociale) voorzieningen voor mensen die deze écht nodig hebben en een groene, leefbare woonomgeving met respect voor ons lokaal en cultureel erfgoed.

Ik heb voor D66 gekozen omdat het een partij is die verantwoordelijkheid durft te nemen en nadenkt over de beste oplossingen. Niet redenerend vanuit dogmatiek, maar vanuit een sociaal-liberale visie waarbij zij uitgaat van het vertrouwen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Daarnaast is D66 solidair met mensen die echt hulp nodig hebben en verwacht daar ook maatschappelijke betrokkenheid voor terug. D66 heeft een duidelijke, internationale en optimistische toekomstvisie waarbij onderwijs, zorg & welzijn en duurzaamheid belangrijke speerpunten zijn.

Als bovenstaande u aanspreekt, maak dan net als ik de keuze voor D66!

 

Meer van Bart van der Ploeg