Steun ons en help Nederland vooruit

In 1961 geboren in Voorhout en hier samen met mijn vrouw Jacquelien en zoon Jasper met zeer veel plezier wonend. Een mooi, groen en rustig dorp midden in de Randstad met de belangrijkste voorzieningen dichtbij.

Na afronding van de HEAO-studie Commerciële Economie heb ik ruim 25-jaar in diverse (commerciële) functies bij KPN gewerkt. Gedurende deze periode heb ik een universitaire studie bedrijfskunde en een Post HBO-opleiding Professional Trainer/Coach voltooid. Momenteel werk ik als adviseur Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarnaast ben ik lid van de Cliëntenraad van het LUMC en regiovertegenwoordiger voor Stichting Urgenda.

De afgelopen vier jaar heb ik mij als lid van de raadscommissies Welzijn en Ruimte o.a. ingezet voor een duurzame en groene leefomgeving, gezonde financiën en goede kwaliteit van zorg & maatschappelijke dienstverlening. Zo ben ik bijvoorbeeld zeer blij dat het ons als sociaal-liberale partij is gelukt de sociale- en zorgvoorzieningen op peil te houden.

Tevens heb ik regelmatig mondeling en schriftelijk vragen aan het college gesteld. Zoals onlangs over de veiligheidssituatie rondom de spoorwegovergang in Voorhout en hoe het college tegen de ontwikkeling van Schiphol aankijkt. Daarnaast bezoek ik veel lokale en regionale politieke en maatschappelijke bijeenkomsten.

De komende vier jaar wil ik mij met name inzetten voor meer innovatie en maatwerk in het sociaal domein, behoud van een gezonde en groene leefomgeving, circulair afvalbeleid, continue duurzame ontwikkeling en uitvoering van de regionale economische agenda.

Ik heb voor D66 gekozen omdat het een partij is die verantwoordelijkheid durft te nemen en nadenkt over de beste oplossingen. Een partij redenerend vanuit een sociaal-liberale visie, uitgaan van en vertrouwen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Daarnaast is D66 solidair met mensen die écht hulp nodig hebben en heeft zij een internationale en optimistische toekomstvisie waarbij onderwijs, zorg & welzijn en duurzaamheid belangrijke speerpunten zijn.

Als bovenstaande u aanspreekt, kies op 21 maart samen met mij voor D66!

 

 

Meer van Bart van der Ploeg