Steun ons en help Nederland vooruit

Katja Heede

burgerraadslid

51 jaar

Warmond

D66

D66 is een sociaal-liberale pro-Europa partij. Daar identificeer ik mij mee. Sociaal-liberaal is ‘liberaal’ omdat het individu en niet de samenleving voorop staat en sociaal-liberaal is ‘sociaal’ omdat individuen niet alléén, zonder de samenleving, tot bloei komen.

De samenleving waar ik deel uit wens te maken is divers. De overheid moet niet alleen haar burgers beschermen maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van die burgers. Wij zijn allemaal anders, dus je behandelt mensen gelijkwaardig als je met die verschillen rekening houdt.

Gedachtengoed en kwaliteiten

Mijn gedachten zijn door de jaren heen gevormd door persoonlijke ervaring. Ik ben Europeaan: van oorsprong Deense, opgegroeid in Duitsland en Nederland (Noordwijkerhout), gestudeerd en gewerkt in o.a. Spanje en Frankrijk, getrouwd met een Italiaan. Ik heb ervaren dat er ontelbare wegen naar Rome leiden. Dat besef maakt mij creatief in het bedenken van oplossingen voor kernproblemen die vaak juist niet op tafel liggen maar, net zoals een ijsberg, zich grotendeels verschuilen.

Mijn carrière heb ik gefocust op het recht, in het bijzonder het recht over het handelen van de overheid. In Nederland heb ik in Leiden en Amsterdam gestudeerd en ben ik in Rotterdam gepromoveerd. De opgedane theoretische kennis heb ik toegepast als universitaire docent en als advocaat (vastgoed en bestuursrecht) bij een Leids/Noordwijks kantoor. Het is die kennis van het overheidsrecht, van de Bollenstreek en, sinds 2004, van Teylingen die ik aan D66-Teylingen ter beschikking stel.

D66 Teylingen

Waarom stel ik mij nu kandidaat raadslid? Ik heb de tijd. Met drie tienerkinderen die aandacht nodig hebben, ben ik veel minder gaan werken en is er tijd over die voor de plaatselijke samenleving besteed kan worden. Ik vind dat belangrijk omdat het onze dagelijkse omgeving is die doorslaggevend is voor ons welbevinden. Iedere Teylinger moet zich in de gemeente thuis voelen, ook als iedere Teylinger anders is. Samen moeten wij het beste compromis bereiken: er zijn woningen nodig, er zijn recreatieplekken nodig, er zijn bedrijfsterreinen nodig, er zijn wegen en fietspaden nodig, er zijn natuurgebieden nodig, er zijn sociale voorzieningen nodig zoals bejaardentehuizen en scholen en natuurlijk zijn onze winkels en dorpskernen van groot belang. Mijn prioriteit is het samenvoegen van al deze wensen zodat Teylingen ontwikkelt op de voor de Teylingers beste manier. Leefbare compromissen sluit je niet met voorgenomen ideeën, maar juist na analyse en afweging van alle belangen in het spel. Dat vraagt een actieve, onderzoekende houding: geen reactie, maar actie. Daar zet ik mij voor in, en dan in het bijzonder voor ruimte en onderwijs.

Tot slot

Wij leven maar één keer, dus kansen laat ik nooit onbenut. Daarom heb ik in het verleden een zeiljacht gebouwd en met man en kinderen twee jaar rondgevaren. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen in de overtuiging dat actie goed is, zolang dat weloverwogen gebeurt met het oog op ontwikkeling en verbetering en niet een doel op zich wordt.

Tot slot, en misschien wel het allerbelangrijkste, ik maak graag kennis met je. Kom langs op de tennisbaan, in de bridgeclub of bel aan voor een kopje koffie. Ik hoor namelijk graag wat er speelt zodat ik de ijsberg onder het water kan ontdekken en, zeker niet onbelangrijk, ik maak graag nieuwe kennissen.

Meer van Katja Heede
If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?
- Albert Einstein