Steun ons en help Nederland vooruit

Marleen van Steeg

bestuurslid / fractieondersteuner

54 jaar

Voorhout

Samen met man en kinderen woon ik heel plezierig in Voorhout. Sinds 2019 ben ik lid van D66. Ik vind het belangrijk om mee te werken aan de verandering naar een duurzame leefomgeving en samenleving. Een verandering die langzaam op gang komt en meer vliegwiel nodig heeft.

Ik loop bijvoorbeeld graag buiten door Voorhout, Teylingen, de duinen of in de stad. Het gaat mij aan het hart hoe onze leefomgeving versteend, sterieler en groen-eentoniger is geworden. Hoe kan het anders? Maar wel met èn èn: een plezierige groene woonomgeving waar je je thuis voelt en die betaalbaar is. Het moet kunnen gezien de diverse initiatieven en nieuwe bouwconcepten. Een stap verder gaan dan plus-op-de-meter woningen: hoe kunnen we bijvoorbeeld op buurtniveau een slimme verdeling, opslag en (her) gebruik van energie, warmte en waterhuishouding organiseren. Kan groen hierin een rol vervullen? Ik zie ook veel potentie om de expertise en creativiteit van burgers hierbij te betrekken. Meer samenwerking met burgerparticipatie organiseren. Zoveel meer mensen zijn bezig met circulair denken en denken in regeneratieve systemen in of naast hun werk.

Ik vind het mooi hoe binnen D66 gedacht wordt over hoe te vernieuwen. Hoe de discussies gevoerd worden vanuit de richtingwijzers: ‘vertrouw op eigen kracht van mensen’, ‘koester de grondrechten en gedeelde waarden’, ‘beloon prestatie en deel welvaart’, ‘bouw aan een harmonieuze en duurzame samenleving’. Ik waardeer het zeer dat D66 de complexiteit van onze maatschappelijke vraagstukken erkent en de discussie aangaat om maatregelen te nemen die echt het tij doen keren. Zoals voor gelijke behandeling, de digitale transformatie onder controle krijgen voor borging van privacy, veiligheid en eerlijk en transparant datagebruik en verwerking. Zoals D66 vernieuwing voorstaat in de landbouw.

Ik heb Scheikunde in Leiden gestudeerd maar ben daarna terechtgekomen in de IT. Lange tijd heb ik als IT Business Consultant projecten geleid om IT projecten effectiever te maken in het leveren van resultaten. Effectiever door met de professionals de werkprocessen, de wijzes van samenwerking en de focusgerichtheid te verbeteren. Nu ben ik mij aan het verdiepen in oplossingen hoe we effectiever kunnen vergroenen en verduurzamen. Mooie oplossingen wil ik graag verder brengen. En, waarom niet dicht bij huis beginnen? Met het ondersteunen van de D66 fractie in Teylingen.