Steun ons en help Nederland vooruit

Wouter van Teylingen

bestuurslid

49 jaar

Voorhout

Teylingen is een levendige en gezonde gemeente met een mooie historie in de bollen en recreatie. Aan D66 Teylingen de taak om de gemeente te moderniseren zonder afbreuk te doen aan eerdere verworvenheden. D66 Teylingen vindt dat de gemeente er is voor de burgers en dat daarom de gemeente een faciliterende rol past. Juist in die faciliterende rol is het van belang om ook open te staan voor creatieve benaderingen van onze uitdagingen. Met D66 Teylingen wil ik creatieve initiatieven van burgers en ondernemers ondersteunen, zoals meer groen in Voorhout, goed internationaal georienteerd onderwijs, een veilige en winkelvriendelijke Herenstraat. Ook sociale- en duurzame activiteiten door en voor de burgers moeten de ruimte krijgen. Elk goed en creatief intiatief zal ik dan ook van harte ondersteunen.