Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Kompas kadernota 2021-2024

De afgelopen weken is de D66 fractie met elkaar en met zijn coalitiepartners in gesprek gegaan over wat richtingen en ideeën het college mee te geven. Dit heeft geresulteerd in een kompas document. Het kompas document is in de raadsvergadering aangeboden aan de portefeuillehouder mevrouw Volten. In de zomer gaat het college ermee aan de slag en komt er in september op terug. Graag delen we met je de visie en ideeën van de D66 fractie op hoe verder te gaan met het programma Vitaal Teylingen: wat heeft vooral prioriteit en hoe bij voorkeur keuzes te maken. Hoe de D66 fractie ernaar kijkt kun je teruglezen in het betoog wat Bart in de raadsvergadering heeft gehouden.

Gepubliceerd op 26-06-2020 - Laatst gewijzigd op 26-06-2020