Steun ons en help Nederland vooruit

Hoe bereikt D66 dit?

  • Behouden van de financiële sportbijdrage die sporten voor minder draagkrachtigen mogelijk maakt;
  • Scholen en buitenschoolse opvang stimuleren om kinderen met sport in aanraking te brengen. Daarbij willen we samenwerking met de sportverenigingen bevorderen;
  • Duurzame visie voor sportaccommodaties en recreatievoorzieningen wordt opgesteld;
  • Voortzetten van de jaarlijkse sportprijs;
  • Bevorderen van rustige waterrecreatie; nieuwe kanoroutes (bv oost-west) en verbreding van het aantal aanlegplaatsen voor kano’s;
  • Actualiseren van het beleid inzake de ligplaatsen van pleziervaartuigen;
  • Evaluatie van de Bootjeshaven in Warmond;
  • Organiseren van een rondwandeling door de polders, over de dijken in Warmond en Sassenheim o.a. via aanbrengen van trekpontjes;
  • Betere promotie van de toeristische mogelijkheden van Teylingen/de Bollenstreek.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018