Steun ons en help Nederland vooruit

Hoe bereikt D66 dit?

De keuzes die D66 maakt om een sluitend financieel beleid te voeren, zijn te verdelen in een vijftal lijnen. In volgorde van prioriteit:

  1. Realiseren van extra inkomsten voor de gemeente (bv. verkoop van gemeentelijke gebouwen, introductie van parkeergelden, zandwinning uit ’t Joppe; meer subsidies bij Rijk en Europa aanvragen);
  2. Uitstellen van voornemens en bestedingen (bv. bij beheer en onderhoud van de gemeente);
  3. Besparen op uitgaven van de gemeente (bv. efficiencymaatregelen in eigen dienst, beperken tot kerntaken, hervormen);
  4. Indexeren van de OZB;
  5. en als het echt niet anders kan: lasten verzwaren voor de inwoners (bv. leges verhogen), en/of een tijdelijk beroep op de gemeentelijke financiële reserves.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018