Steun ons en help Nederland vooruit

Hoe bereikt D66 dit?

  • Structureel integreren van duurzaamheid in het gemeentelijk beleid en de bedrijfsvoering;
  • Gemeente Teylingen koopt zoveel mogelijk duurzaam in;
  • Ambitieuze en concrete doelstellingen en maatregelen voor duurzaamheid opnemen, zoals maatregelen voor CO2-reductie, energiebesparing, groene energie realiseren, netwerk van laadpalen vergroten, het delen van auto’s stimuleren, etc;
  • De gemeente fungeert als regisseur/makelaar/adviseur voor duurzame initiatieven;
  • Er wordt sterk ingezet op het voorkomen van zwerfafval en recycling;
  • In bestemmingsplannen kritisch toetsen op kwaliteit. Enkel doorgang van ontwikkelingen indien die kwaliteit is gegarandeerd voor toekomstige generaties. Bij nieuwbouw en herstructurering aandacht voor leefbaarheid: leefbare wijken zijn wijken met sociale cohesie en voldoende groene ruimte;
  • Behoud van open ruimte/polders;
  • Het opstellen van een strategie grondverwerving voor aflopende agrarische bedrijven;
  • Specifieke leegstandsaanpak regionaal. Eerst benutten van de bestaande ruimte en leegstand alvorens tot nieuwbouw over te gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018