Steun ons en help Nederland vooruit

Hoe bereikt D66 dit?

  • Eén ambtelijke beleidsorganisatie, waarin de drie onderdelen van de decentralisaties integraal worden opgenomen;
  • Sociale werkvoorziening zoveel mogelijk behouden;
  • Eén uitvoeringsorganisatie op basis van groot organiseren en klein & dichtbij uitvoeren;
  • Samenvoegen van de budgetten voor de drie decentralisaties, waardoor meer flexibiliteit in de uitvoering ontstaat;
  • Blijvende aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg voor hun naasten;
  • Zorg voor diegenen, die buiten de boot dreigen te vallen, als laatste achtervang;
  • Werkgevers stimuleren zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten in dienst te nemen;
  • Wachtlijsten in de schuldhulpverlening zo snel mogelijk wegwerken;
  • Inzetten op een krachtig preventief jeugdgezondheidsbeleid, waarbij ouders via scholen en sportverenigingen worden betrokken bij en aangesproken op (overmatig) alcohol- en drugsgebruik van hun kind.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018