Steun ons en help Nederland vooruit

Hoe bereikt D66 dit?

  • De nadruk ligt in het volkshuisvestingsbeleid op senioren- en starterswoningen, en aangepast wonen voor gehandicapten;
  • Waar nodig moet voorzien worden in een woon/zorgcombinatie;
  • Verduurzamen van bestaande sociale woningbouw (het maken van afspraken met woningcorporaties over het versneld isoleren van sociale woningen);
  • Probleem van scheefwonen aanpakken;
  • Voor starters zal onderzocht worden of grotere onbetaalbare woningen in meerdere kleinere woonunits gesplitst kunnen worden. Flexibel bouwen, waarbij de aard van de woning snel kan worden aangepast aan de doelgroep, zal meer worden toegepast;
  • Startersleningen zullen opnieuw onderdeel van het beleid zijn;
  • Starters en ‘zelfbouwers’ begeleiden door middel van coaching;
  • Altijd met de randvoorwaarde: voldoende groen in de wijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018