Steun ons en help Nederland vooruit

Hoe bereikt D66 dit?

  • Handhaven van het fonds waaruit mensen ondersteund worden die het meegenieten van kunst en cultuur niet zelf kunnen bekostigen, zodat iedereen kunst en cultuur kan ervaren;
  • Stimuleren van samenwerking op het gebied van kunst en cultuur;
  • In leegstaande winkels of kantoorgebouwen tijdelijk een ‘bedrijfsverzamelgebouw’  voor kleine ateliers realiseren;
  • Faciliteren door de gemeente van buurtbewoners die culturele en kunstzinnige activiteiten willen ondernemen, wanneer zij daartoe het initiatief nemen. De wijkregisseur kan hierin een belangrijke rol spelen;
  • Inwoners stimuleren kunst te plaatsen in de buitenruimte, aangezien de Teylingse buitenruimte zich niet kenmerkt door kunstzinnige uitingen. Ook hier kan men rekenen op de wijkregisseur en de faciliterende rol van de gemeente;
  • Het monumentenbeleid en de daaruit volgende regels moeten met elkaar in evenwicht zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018