Steun ons en help Nederland vooruit

Visie

In de ogen van D66 is onderwijs een essentiële voorwaarde om mensen het beste uit zichzelf te laten halen. Onderwijs vormt één van de pijlers voor de ontwikkeling van kinderen, economische groei en maatschappelijke stijging. D66 vindt dat onderwijs in haar optimale vorm moet worden gegeven en benut. Volgens D66 is het onderwijssysteem nooit af; het is net als de maatschappij voortdurend in ontwikkeling. Het onderwijs moet aansluiten bij de wensen en behoeften die leven in de samenleving en op de arbeidsmarkt. D66 investeert daarom in onderwijskansen, in het wegwerken van onderwijsachterstanden en in faciliteiten die het geven van goed onderwijs mogelijk maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018