Steun ons en help Nederland vooruit

Visie

Wonen betekent natuurlijk woonruimte voor mensen. Maar wonen betekent meer. Wonen betekent ook plezierig wonen, omdat de juiste voorzieningen dicht bij huis zijn, zoals bijvoorbeeld sporten en scholen. Verder hoort bij wonen een omgeving die kwaliteit uitstraalt en is ingericht met de mensen in de buurt. Daarbij gaat het, naast de kwaliteit van de woningen zelf, ook om de vraag of er voldoende groen in de wijk is, of het er schoon is, of het er veilig genoeg is voor kinderen om te spelen. Denk hierbij ook aan sociale veiligheid (b.v. bewust geen hangplek voor jongeren voor een supermarkt maken) en fysieke veiligheid ( b.v. in de buurt van bouwterreinen). En de gemeente zal als sluitstuk ook moeten optreden (handhaven) als ‘schoon, heel en veilig’ in het geding zijn.

Bij het bepalen van het woningaanbod moeten we vooral ook eerst over de grens van de eigen gemeente kijken. Immers, wonen in de Bollenstreek is echt een zaak van regionaal niveau. Bovendien behouden we graag ook op dit vlak de identiteit van onze regio: prettig wonen in de Randstad, in een duurzame en vooral groene omgeving. Daarnaast is het voor D66 belangrijk dat er compact in de woonkernen wordt gebouwd, zodat de groene en open ruimten zoveel mogelijk worden gespaard.

Evenwicht tussen de verschillende woningtypen is belangrijk en dat evenwicht is er nu niet voldoende. Zonder dat evenwicht zal er onvoldoende doorstroming (starters naar een eengezinswoning; gezinnen met inmiddels uitwonende kinderen die kleiner willen gaan wonen) kunnen plaatsvinden, en daardoor zal de woningmarkt zich minder snel herstellen. Daarvoor is ook nodig dat onze bestemmingsplannen op deze punten flexibeler worden geformuleerd. Geen dichtgeregelde bepalingen, maar functies op hoofdlijnen, zodat snel kan worden ingespeeld op toekomstige vragen in de woningmarkt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018