Steun ons en help Nederland vooruit

Visie

Een optimaal veiligheidsbeleid is gericht op preventie en gefundeerd op rechtvaardigheid voor iedereen. Het verwerpt maatregelen die zorgen voor schijnveiligheid en gaat symboolmaatregelen tegen. Daadwerkelijke oorzaken van criminaliteit kunnen verminderd of geheel weggenomen worden. Dit vereist effectieve, preventieve maatregelen, zoals voorzorgsmaatregelen op het gebied van veilig wonen, voorlichting en educatie. Het in 2013 ingevoerde Burgernet is ook een voorbeeld van een preventieve, sociale veiligheidsmaatregel. Voor het overige is symptoombestrijding in de vorm van repressie wel nodig, maar wat D66 betreft als second best. Repressie lost de achterliggende problemen niet op, maar zorgt wel voor minder negatieve effecten op de samenleving.

Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid; het is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van mensen zelf. Het zijn de mensen die in de publieke ruimte normen stellen en handhaven. De overheid grijpt pas in wanneer dit noodzakelijk is. Buurtbewoners moeten in de eerste plaats elkaar kunnen aanspreken op hun gedrag in de openbare ruimte. Elkaar en ook elkaars kinderen. Opvoeding is immers niet alleen een kwestie tussen kinderen en hun eigen ouders. Een groot deel van het leven van alle kinderen speelt zich af buiten het zicht van de ouders, wat overigens altijd zo geweest is. Dit betekent dat buurtbewoners samen initiatief moeten nemen om de veiligheid in de wijk te waarborgen. De overheid kan deze samenwerking stimuleren, maar niet afdwingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018