Steun ons en help Nederland vooruit

Visie

D66 staat voor de betrokken burger, de positieve burger, die aandacht heeft voor z’n omgeving, die ideeën opdoet hoe sommige dingen beter kunnen en dat in de praktijk brengt. Dit in tegenstelling tot de mondige burger die vaak vooral strijdlustig voor z’n eigen zaak opkomt richting de gemeente. De betrokken burger wil meedenken, en vraagt om betrouwbare informatie, om te weten wat er speelt. Hij hoeft niet alles te weten en te zien, maar hij moet het wel kunnen als hij dat wil. Er zijn diverse maatregelen van de landelijke overheid die een beroep doen op actief en betrokken burgerschap. Reden waarom de relatie tussen burger en gemeentebestuur moet veranderen. Ook de lokale overheid moet meer kunnen vertrouwen op de eigen kracht van mensen en ruimte maken voor dat wat “mensen onderling” kunnen realiseren. Daarvoor is een overheid nodig die communicatie als deel van de ‘core business’ beschouwt, van de basis van democratisch werken. Een uitgebreid, consistent en degelijk communicerende overheid. Niet alleen voorlichting, maar tweerichtingencommunicatie. Dat vereist professionaliteit in de communicatie, niet alleen van de communicatieafdeling, maar van iedere ambtenaar, van elk lid van het college en van ieder raadslid dat contact heeft met deze betrokken burgers. De wijkregisseur van de gemeente Teylingen speelt daarin een belangrijke rol als schakel tussen burger en gemeentelijke organisatie.

Het betekent ook dat de raad haar werk heel algemeen houdt, zodat de betrokken inwoners samen met de gemeente de participatieprocessen goed kunnen invullen. Durven loslaten wordt wat D66 betreft het credo: vertrouw op de eigen kracht van mensen. Projecten zijn niet automatisch te koppelen aan een bepaalde vorm of zwaarte van participatie; participatie is maatwerk. Deze wijze van werken vraagt om een andere opstelling en een andere cultuur.

Democratisch bestuur

Goed en betrouwbaar bestuur is van vitaal belang voor de democratie. Bestuurders moeten controleerbaar zijn en besluitvorming transparant. Recente incidenten rondom integriteit van lokale bestuurders hebben deze noodzaak alleen maar herbevestigd. Om die reden staan wat D66 betreft in Teylingen bijvoorbeeld de banen en bijbanen van raadsleden, wethouders en burgemeester, op de website. Dit inclusief de beloning.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018