Steun ons en help Nederland vooruit

Visie

D66 ziet een aantrekkelijke openbare ruimte als essentieel onderdeel van het welzijn van mensen. D66 vindt dat het vooral gaat om de juiste balans tussen bouwen, ondernemen en wonen, versus behoud van open ruimte, landschap en natuur. Respect voor de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en biodiversiteit. Aandacht voor voldoende groen in de leefomgeving en recreatiemogelijkheden.

Iedereen heeft dagelijks te maken met de openbare ruimte of het nu is direct om het huis, bij het winkelen, onderweg naar school, werk of rondom de stations. De ontwikkeling van openbare ruimte vraagt dan ook om een duidelijke visie en effectief beleid. De gemeente werkt binnen de kaders van ruimtelijke plannen van Rijk en Provincie, zoals de structuurvisie infrastructuur en ruimte en de provinciale structuurvisies. Binnen die kaders kan de gemeente invullen wat en waar mag worden gebouwd.

Omdat de uitdagingen op het gebied van ruimte meestal over de gemeentegrens heen gaan, is nauwe samenwerking in de Bollenstreek noodzakelijk en gewenst. Gezamenlijke belangen zullen voor D66 voorop moeten staan. Denk en handel regionaal! Niet ieder zijn eigen bedrijventerrein of kantorenpark ontwikkelen, maar behoefte en planning in samenhang in de Bollenstreek bezien. Door dit voorop te stellen komen we als geheel verder en creëren we een betere en krachtigere Bollenstreek waar het heerlijk wonen, werken en recreëren blijft.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018