Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Burgers gaan ook over financieel beleid

D66 wil geen uitholling van het huidige voorzieningenniveau. Ook willen we geen stilstand, want dat is achteruitgang. Dat vraagt om heldere keuzes. En soms een schepje erboven op. Dat is een lastige maar eerlijke boodschap. Ook de komende, moeilijke jaren staat D66 voor een sluitende begroting, die middels zogenaamde ‘stresstests’ wordt gecontroleerd op houdbaarheid.

Als algemene stelregel geldt dat er geen geld beschikbaar mag komen voor grote prestige projecten. Dergelijke exercities behoren kosten neutraal te geschieden, of winstgevend.

D66 vindt dat het verstandig is om inwoners te betrekken bij het vormgeven van het financieel beleid. Daardoor komen er betere oplossingen naar boven. Dat geldt ook voor lastige zaken zoals ombuigingen. D66 wil de inwoners, clubs en verenigingen in een vroeg stadium betrekken bij de ombuigingsoperaties waarvoor we als gemeente zullen blijven komen te staan. De inwoners moeten kunnen meedenken over mogelijke maatregelen en zelf alternatieven kunnen aandragen.

Subsidies

Subsidies worden verstrekt aan burgers/instellingen niet om wat ze zijn, maar om wat ze er mee doen. Subsidies zijn wat D66 betreft altijd tijdelijk en moeten geëvalueerd worden.

Dat geldt ook voor ‘bijdragen’ zoals de gelden die naar het corso en het Nationaal Regenboog Evenement gaan en ook voor wat betreft de financiële contracten die de gemeente afsluit met beheersstichtingen zoals Park Overbosch, Park Rusthoff en de Eendenkooi.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018