Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Sociale woningbouw

Gemeenten krijgen van de Rijksoverheid meer verantwoordelijkheid met betrekking tot de in hun gemeente actieve woningbouwcorporaties. D66 wil dat de gemeente er op aanstuurt dat de woningcorporatie zich zoveel mogelijk richt op haar kerntaak: het bouwen en beheren van betaalbare sociale huurwoningen. Daarnaast blijft een rol van de corporatie bij het realiseren van een prettige leefomgeving natuurlijk wel noodzakelijk.

Voor een goede balans blijven we extra aandacht geven aan sociale woningbouw. Bij de bouw van appartementen voor senioren en starters gaat de voorkeur uit naar kleinschalige appartementencomplexen.

Sociale woningbouw is momenteel vaak de minst duurzame bebouwing. D66 wil met de lokale woningbouwcorporaties afspraken maken met betrekking tot het versneld isoleren van deze woningen. Daarbij moeten woningbouwcorporaties zoveel mogelijk in staat gesteld worden de gedane investeringen terug te verdienen.

D66 ondersteunt ook lokaal de aanpak van scheefwonen. Dit begint met inzicht krijgen in de omvang van het probleem in de gemeente. Vervolgens zal de gemeente actief sturen op het realiseren van (huur)woningen waarnaar doorgestroomd kan worden.

Particuliere woningbouw

D66 is voorstander van samen kunnen bouwen van een huis (collectief particulier opdrachtgeverschap) omdat dit de ultieme vorm van bouwen naar behoefte is. Het welstandsbeleid zal zich hierbij moeten beperken tot een aantal algemene, aan het loket van de gemeente verkrijgbare criteria, waaraan men zich moet houden.

Startersleningen hebben hun nut bewezen en moeten worden voortgezet. Bovendien willen wij starters en mensen die besluiten om zelf te gaan bouwen de mogelijkheid bieden van een coach; iemand die starters kan helpen de ‘projectontwikkelaar’ van de eigen woning te worden, maar ook de coach die de starter op weg kan helpen in het woud van landelijke/gemeentelijke regels, formulieren en verantwoordelijkheden.

Fijne leefomgeving

D66 wil mensen met plezier laten wonen. Dat is dus meer dan alleen huizen bouwen. Dat is ook zorgen voor groen in de wijk, een veilige wijk realiseren, waar het prettig toeven is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018