Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Bewoners en bedrijven

De overheid moet de bewoners en bedrijven actief betrekken bij het opstellen van veiligheidsbeleid. Zij weten vaak het beste welke problemen zich in hun eigen wijk manifesteren. Deze samenwerking maakt de politie-inzet effectiever en geeft een grotere verantwoordelijkheid aan de bewoners en de bedrijven in de buurt zelf. Handhavers moeten zichtbaar aanwezig zijn om bewoners te ondersteunen en om in te grijpen wanneer dat nodig is.

Inzet Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s)

De onderlinge samenwerking tussen BOA’s en politie dient geïntensiveerd te worden zodat gerichte uitwisseling over optreden kan plaatsvinden. Waar BOA’s worden ingezet dient het onderscheid tussen deze handhavers en politieagenten duidelijk te zijn, zowel in taken als in herkenbaarheid op straat.

Inrichting buitenruimte

De inrichting van de buitenruimte is voor het veiligheidsgevoel en de objectieve veiligheid van groot belang. De kwaliteit van buitenruimte en straatverlichting blijkt een van de belangrijkste middelen om criminaliteit te bestrijden en veiligheidsgevoel te bevorderen. Maar ook de lay-out van wijken en de bouwwijze van flats zijn van invloed op het veiligheidsgevoel.

Vaste camera’s en preventief fouilleren kunnen het veiligheidsgevoel verhogen, maar zijn ook een bedreiging voor de privacy. Daarom vindt D66 dat deze maatregelen alleen mogen worden ingezet als het echt niet anders kan en dat de inzet dan bovendien van tijdelijke aard moet zijn.

Veiligheidshuizen

Veiligheidshuizen (fysieke locaties waar verschillende instellingen regionaal samenwerken aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit) zorgen er voor dat verschillende instanties die zich richten op objectieve en subjectieve veiligheid, goed samenwerken aan een persoonsgerichte aanpak. Doordat ze letterlijk onder één dak de werkzaamheden verrichten, vindt vrijwel doorlopend informatie-uitwisseling plaats over zorg en risicojongeren. Deze veiligheidshuizen houden zich ook met preventie bezig en hebben nauwe contacten met het onderwijs. Teylingen richt zich bij de regionale nazorg van ex-gedetineerden op het Veiligheidshuis Hollands Midden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018