Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Fiets

D66 wil dat mensen kunnen kiezen uit verschillende vormen van vervoer. D66 wil het gebruik van de fiets stimuleren door waar mogelijk het aanleggen van zogenoemde ‘fietssnelwegen’. Via deze ‘snelwegen’ fietst de fietser veiliger en is hij sneller op de plaats van bestemming. Dat nodigt uit om meer de fiets te pakken.

Door de aanleg van station Sassenheim is de bereikbaarheid van Teylingen per trein aanzienlijk verbeterd. Dit heeft geleid tot een enorme populariteit van het station. Om reizen per trein nog aantrekkelijker te maken, zou de NS-sprinter frequenter moeten rijden en zijn voldoende parkeerplaatsen en (veilige) fietsenstallingen en een goede ontsluiting per bus vereist. Voor wat betreft de fietsenstallingen wil D66 dat er fietsoplaadpunten voor elektrische fietsen worden gerealiseerd. Daarnaast kan er beter gebruik worden gemaakt van de fietsenstallingen bij het station Sassenheim: aan de voorzijde is het zeer druk, terwijl er aan de achterzijde van het station continu fietsenstallingen leeg staan. Wij willen de aannames van de NS, dat er net zoveel treinreizigers richting Amsterdam reizen als in de richting van Leiden nog eens laten onderzoeken. Dit kan wat ons betreft overigens goed gekoppeld worden aan het bezien van verbetermogelijkheden inzake de regionale verkeerscirculatie .

Er dient voor de gehele gemeente te worden geïnventariseerd bij welke fietspaden de verlichting zodanig is, dat dit leidt tot fysieke of sociale onveiligheid. Dit dient dan vanzelfsprekend te worden aangepakt.

De fietsveiligheid in Teylingen kan op punten aanmerkelijk worden verbeterd. De fietsveiligheid is daar, waar er op smalle maar drukke wegen zowel fietsers als (vracht)auto’s elkaar passeren, in het geding. Een voorbeeld hiervan is de Herenweg in Warmond, richting de stoplichten bij het spoorviaduct. Er dient een inventarisatie te komen van dergelijke plekken binnen de gemeenten, inclusief verbetervoorstellen.

De vernieuwde fietspaden met betonplaten langs de Herenweg, de Oosthoutlaan en de Jacoba van Beierenlaan zijn een aanwinst en mogen wat D66 betreft een vervolg krijgen, bijvoorbeeld op het Oosteinde in Warmond of de Rijksstraatweg in Sassenheim.

Vormen van openbaar vervoer

Vanzelfsprekend dienen alle kernen van Teylingen goed bereikbaar te zijn en te blijven als men reist met het openbaar vervoer. Met de komst van het station Sassenheim en de aanpassing van de busverbindingen in de regio is die bereikbaarheid in grote delen van de gemeente goed geregeld. Daarnaast vindt D66 de busverbindingen tussen de kernen onderling van groot belang. D66 wil een goede doorstroming van het OV. De provinciale wegen in de regio zijn belangrijk voor een goede afwikkeling van het OV. Vrije busbanen zijn daarvoor een goede mogelijkheid.

In een waterrijke gemeente als Teylingen ligt er ook een andere vorm van openbaar vervoer voor de hand tussen de kernen: die van de watertaxi. Dergelijke verbindingen kunnen een waardevolle, maar ook leuke, milieuvriendelijke en een recreatief interessante aanvulling zijn op de bestaande vormen van vervoer. Liefst in de buurt bij parkeerplaatsen of toeristische trekpleisters, horecaconcentraties of winkelcentra. Zo kan er een verbinding worden gelegd tussen land- en watergebonden recreatie. In Warmond zijn voldoende plekken, in Voorhout zou men kunnen denken aan een steiger bij Overbosch. In Sassenheim zijn zowel Oosthaven als het Voorhavenplein interessante locaties (bezoek horecaplein, winkels, Ruïne).

Ontsluiting

De N443 en N444 zijn opgeknapt en de voorbereidingen voor de Noordelijke Randweg Voorhout zijn in gang gezet. D66 is voorstander van een verbetering van de ontsluiting van de regio aan de noord- en zuidzijde (Noordelijke Ontsluiting Greenport en Rijnlandroute).

Ook in Teylingen zijn er – vooral in de spits – wegen die met enige regelmaat vol staan met auto’s. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Oosthoutlaan in Voorhout en de Hoofdstraat/Parklaan in Sassenheim. D66 wil al deze plekken goed in beeld hebben en verkeersdoorstromende resp. verkeersremmende maatregelen nemen waar dat nodig is. D66 wil zwaar verkeer en sluipverkeerdoor de kernen ontmoedigen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en verkeer & vervoer zijn nauw met elkaar verweven. D66 benadrukt ook in dit programma het belang van de fiets en het openbaar vervoer. Daar waar er sprake is van autogebruik, kan er ook duurzamer worden gehandeld dan nu. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s dient te worden vergroot; dit stimuleert het gebruik van deze milieuvriendelijke auto’s. Waar mogelijk wil D66 dit samen met ondernemers doen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018