Steun ons en help Nederland vooruit

Wat wil D66?

Kunst en cultuur in de wijken: een culturele leefomgeving

In Teylingen is het prettig wonen, ook vanwege het kunst- en cultuurklimaat. Maar kunst en cultuur kosten geld en de subsidiebronnen zijn aan het opdrogen. D66 wil daarom het samenwerken van instellingen op het gebied van kunst en cultuur stimuleren. Samenwerking kan bovendien ook tot nieuwe, creatieve ideeën leiden. Kunst en cultuur kunnen ook een boost krijgen door het faciliteren van de creatieve industrie.

D66 wil culturele initiatieven en activiteiten speciaal voor en door de inwoners van buurten en wijken meer ondersteunen. D66 vindt het belangrijk dat iedereen van cultuur kan genieten, jong en oud. Nieuwe of al bestaande culturele projecten en initiatieven wil D66 ondersteunen en stimuleren, bv. door in leegstaande panden al dan niet tijdelijk kleine ateliers te vestigen, waar culturele projecten kunnen worden gedaan of tentoon gesteld. De wijkregisseur kan ook hier een belangrijke rol spelen

In het spoorviaduct bij station Sassenheim en in het spoorviaduct bij Warmond is met de muurschilderingen een prachtig voorbeeld te vinden van een culturele activiteit, waarbij de buitenruimte wordt verfraaid en leuker wordt gemaakt. Dat smaakt naar meer. D66 wil dit soort initiatieven uitbreiden, waarbij ook de jongeren in onze gemeenten worden uitgenodigd daar aan mee te doen.

D66 is nadrukkelijk van mening dat de politiek geen oordeel mag vellen over kwaliteit van kunst. Bij kunst en cultuur geldt voor de gemeente als motto: niet programmeren, maar faciliteren.

Monumentenbeleid

Wij behouden graag zoveel mogelijk erfgoed. We zijn er trots op en willen het beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. D66 ziet erfgoed ook als een belangrijk onderdeel van onze beleving in Teylingen. Het behoud van monumenten in onze gemeente is belangrijk en bescherming ervan is wat D66 betreft dan ook zeker aan de orde. Dat moet overigens geen ‘overkill’ worden in termen van ‘er niets meer mee mogen’, dan wel een introductie van heel veel bureaucratie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018