Steun ons en help Nederland vooruit

Sport, Recreatie en Toerisme

Bewegen is gezond en ontspannend

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur verrijkt, ontspant en verbindt

Burger en Bestuur

Communicatie met de burgers waar het kan, informatie naar de burgers waar het moet

Verkeer en vervoer

D66 wil het gebruik van de fiets en het OV bevorderen

Veiligheid en Handhaving

Bewoners en bedrijven actief betrekken bij het veiligheidsbeleid

Wonen

D66 wil mensen met plezier laten wonen

Onderwijs

Volgens D66 is onderwijs een essentiële voorwaarde om mensen het beste uit zichzelf te laten halen.

Zorg, Welzijn en Sociale Zaken

D66 wil een maatschappij waaraan iedere inwoner op volwaardige wijze kan meedoen

Economie en ondernemerschap

Door meer samenwerking kunnen we de gemeente en de regio versterken

Ruimte, Duurzaamheid, Milieu en Groen

Duurzaamheid dient een vanzelfsprekendheid te worden

Regio

In de Bollenstreek goed samenwerken en op termijn fuseren

Financiën

D66 staat voor een sluitende begroting