Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

Om een sluitend financieel beleid te voeren, hanteert D66 het volgende stappenplan:
1. realiseren van extra inkomsten;
2. uitstellen van voornemens en bestedingen;
3. besparen op uitgaven van de gemeente;
4. indexeren van de OZB;

en pas als het echt niet anders kan:
5. lasten verzwaren voor de inwoners en/of een tijdelijk beroep op de gemeentelijke reserves.

Subsidie niet om wie je bent, maar om wat je doet