Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte, Duurzaamheid, Milieu en Groen

Een aantrekkelijke openbare ruimte is essentieel voor het welzijn van mensen. Een juiste balans tussen bouwen, ondernemen en wonen enerzijds en landschap, natuur en groen anderzijds is van groot belang. D66 is voor het behoud van polders en open ruimte.

Duurzaamheid doe je er niet even bij, het dient verweven te zijn in ons denken en doen. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven. D66 ziet voor de gemeente een rol als aanjager weggelegd en wil particuliere initiatieven op dit gebied stimuleren.

Voorkom zwerfafval en bevorder recycling